Τεμαχίζοντας μαχαίρι

κύβος βολφραμίου, Φόρμες και κύβοι ακρίβειας, Τέμνων κύβος μαχαιριών.