Τεμαχίζοντας μαχαίρι

Τέμνων κύβος μαχαιριών, Φόρμες και κύβοι ακρίβειας, κύβος βολφραμίου.