τακτοποιώντας κύβος

τεμαχίζοντας κύβοι, κύβοι κοπής χάλυβα, τακτοποιώντας κύβος εξώθησης.