κύβος κουράς

κουρεύοντας κύβοι κοπής, κύβος τίτλων καρβιδίου βολφραμίου, κύβοι καρβιδίου.