Κρύα μηχανή τίτλων

Διπλή μηχανή τίτλων κτυπήματος κρύα, το κρύο σφυρηλατεί τη μηχανή επιγραφών, μηχανή τίτλων υψηλής ταχύτητας.