Κρύος κύβος τίτλων

Κύβος βιδών, κύβοι τίτλων καρβιδίου, τετμημένος δεκαεξαδικό κύβος.