διατρήσεις και κύβοι καρβιδίου

διατρήσεις & κύβοι ακρίβειας, Πρώτος δακτύλιος διατρήσεων, κύβοι σφράγισης και διατρήσεις.